Ledning

Blippit
Joachim Samuelsson, VD
Styrelseordförande Crunchfish (publ)
VD Crunchfish Proximity
Crunchfish proximity

Styrelse

LEdamöter
Lars Påhlson
Ordförande
Styrelseledamot och tf VD ClearOn
Pontus Ellefsson
Ledamot
Affärsutveckling ClearOn
Susanne Hannestad
Ledamot
VD Fintech Mundi
Göran Linder
Ledamot
VD Midroc Invest
Suppleanter
Jörgen Friman
Suppleant
VD DLF och SO ClearOn
Joakim Nydemark
Suppleant
VD Crunchfish (publ)

Ägare

Blippit ägs av clearon och crunchfish proximity
Under en middag på Malmö börshus hösten 2017 där Carl Bildt intervjuade James Baker III, USAs utrikesminister under den turbulenta tid när Berlinmuren föll, satt Crunchfish styrelseordförande Joachim Samuelsson bredvid Cloettas dåvarande VD för Skandinavien Lars Påhlson, som även är styrelseledamot i ClearOn. Lars förstod under middagen att Crunchfishs närhetsbaserade teknologi kunde bli strategiskt viktig för ClearOn, eftersom den hade potential att utgöra bryggan mellan ClearOns online clearing i handelns kassor till den snabbt framväxande marknaden med mobila appar.

Lars bad ClearOns VD Pontus Ellefsson att skyndsamt ta kontakt med Joachim för att diskutera möjligheten för ett samarbete. Det blev ett intensivt två timmar långt telefonsamtal nästa dag där Pontus målande beskrev ClearOn som ledande inom kupong- och betaltjänster för svensk handel och Joachim beskrev innovationshöjden i Crunchfish närhetsbaserade teknologi. Tillsammans insåg båda potentialen i att samarbeta, vilket under hösten 2018 resulterade i att Crunchfish Proximity och ClearOn gemensamt startade bolaget Blippit i syfte att ta fram och marknadsföra en ny betalinfrastruktur för svensk handel som nyttjar teknologierna från båda bolagen.