Offentliggörande av memorandum och inbjudan till investerarträff

2019-03-12 8:44

Styrelsen i Crunchfish AB (publ) (”Crunchfish” eller ”Bolaget”) har upprättat ett memorandum avseende den företrädesemission som offentliggjordes den 14 februari 2019. Memorandumet kommer att finnas tillgängligt på Crunchfishs webbplats (https://www.crunchfish.com) samt Västra Hamnen Corporate Finance hemsida (http://www.vhcorp.se).

Med anledning av föreliggande företrädesemission bjuder Crunchfish härmed in till investerarträff måndagen den 18 mars 2019 i Bolagets lokaler.

Program:

  • 17.30 Välkomstmingel och lättare förtäring
  • 18.00 Presentation

Tid: 18 mars klockan 17.30 – 19.00

Plats: Crunchfish AB, Media Evolution City, Stora Varvsgatan 6A, Malmö.

Anmälan: Anmäl din medverkan till anmalan@crunchfish.com senast fredagen den 15 mars 2019.

Presentationen kommer filmas och göras tillgänglig på Crunchfishs webbplats (https://www.crunchfish.com) efter presentationens avslutande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Joachim Samuelsson, styrelseordförande
Telefon: 0708 464 788
Epost: joachim.samuelsson@crunchfish.com

Joakim Nydemark, VD
Telefon: 0706 351 609
Epost: ir@crunchfish.com

Certified Adviser: Sedermera Fondkommission, epost: ca@sedermera.se, telefon 040-615 14 10