Blippits appterminals arkitektur för radiosignalering har beviljats patent

2019-04-03 12:05

Patentet skyddar uppfinningen att använda en arkitektur med två radiosignaler där den starkare signalen väcker mobilen och förbereder den att söka efter den svagare radio­signalen, i syfte att exempelvis etablera två-vägssession för radiokommunikation.

Arkitekturen med två radiosignaler med olika signalstyrka spänner upp två kommunikations­zoner. En yttre zon där en mobilanvändare kan upptäcka den starkare radiosignalen och initiera en sökning efter den inre zonen med den svagare radiosignalen. Genom att använda sig av två zoner erhålls en energieffektivare lösning eftersom mobilen bara behöver göra högfrekventa radiomätningar för exempelvis en exakt blipp när användaren har kommit in i den inre zonen.

När det gäller operativsystemet iOS, vilket används av mobilanvändare med Apple-mobiler, är uppfinningens arkitektur med två signaler nödvändig för att kunna sätta upp en två-vägs­kommunikation i den inre zonen när användarens mobil är i nedsläckt läge. Det innebär även patentskydd för att ge mobilanvändaren en notifiering med mobilen i nedsläckt läge i den inre zonen nära service-terminalen. Den notisen kan exempelvis möjliggöra för användaren att snabbt och smidigt navigera direkt till vyn att godkänna en betalning i appen.

Två-signalsarkitekturen medför även att avgörandet om användaren ska anses befinna sig tillräckligt nära för ett blipp kan göras med högre precision eftersom signalstyrkemätningar kan kombineras från båda signalerna. Den skapar även ökade möjligheter för inhämtning av detaljerad data om vilka mobilanvändare är och hur de rör sig i den yttre och inre zonen.

Patentet med svenska ansökningsnumret 1751432-4 har prioritet till november 2037.