Blippit erhåller europeiskt mönsterskydd för appterminalen

2019-04-03 9:37

Blippit har erhållit europeiskt mönsterskydd i klassen betalningsterminaler 20.01 för app­terminalen. Tre designmönster har lämnats in i samma ansökan; appterminalen, skalet
samt appterminalen med skal. Produkten kommer att märkas på lämpligt sätt exempelvis med Mönsterskyddad / Design Protected, EU Mönsterreg. nr. / EU Design Reg. No. 006309167 eller bokstaven D med en cirkel runt för att framhäva att det rör sig om ett registrerat mönster.

Formgivare är Carl Forslund och Oskar Eriksson från Blippits designpartner Zenit Design
i Malmö.