Pressmeddelanden

2019-04-15

Blippit anlitar erfaren affärsutvecklare för att bygga upp bolagets affär inom AR-baserad butiksmarknadsföring

Blippit bygger kapacitet inom AR-baserad butiksmarknadsföring för att kunna möta marknadens behov. Bolagets har goda förutsättningar att lyckas eftersom dess ägare Crunchfish har flera års erfarenhet av att arbeta med interaktionslösningar inom AR och ClearOn administrerar varje år tusentals kampanjer som kan ha ett intresse av nya digitala marknadsföringsmöjligheter.
Läs mer >>
2019-04-12

Blippit etablerar samarbete med GS1 Sweden

Blippit etablerar samarbete med GS1 Sweden för att nyttja möjligheterna med GS1 Digital Link inom butiksmarknadsföring. I samband med Blippits internationella lansering är associationen med GS1 strategiskt betydelsefull, eftersom GS1-standarder är globala och används i över 100 länder.
Läs mer >>
2019-04-03

Blippits appterminals arkitektur för radiosignalering har beviljats patent

Crunchfish som utvecklar appterminalen åt Blippit har erhållit två förhandsbesked om patent avseende en arkitektur med två signaler för radiokommunikation av det svenska Patent och registreringsverket PRV. Patentet är strategiskt viktiga eftersom de medför flera fördelar vid etableringen av radiokommunikationen med användarens mobil.
Läs mer >>
2019-04-03

Blippit erhåller europeiskt mönsterskydd för appterminalen

Blippit har erhållit europeiskt mönsterskydd i klassen betalningsterminaler 20.01 för app­terminalen.
Läs mer >>
2019-03-26

Blippits lösning fångar medias uppmärksamhet och beskrivs som ”handels egen betalningslösning”

”Handelns egna aktörer utmanar kortjättarna. Med Blippit blir mobilbetalningar enkla och kostnaderna för butikerna lägre.”
Läs mer >>
2019-03-22

Blippit och dess lösning – appterminalen – är med i Svenska Dagbladet

Blippits appterminal möjliggör mobil betalning och nya köpupplevelser i butik
Läs mer >>
2019-03-21

Blippit lanserar världens första appterminal för sömlös mobil betalning i butik

På Innoday som är Sveriges största mässa för dagligvaruhandeln lanserar Crunchfish och Clearons gemensamma bolag Blippit idag världens första appterminal, som gör det möjligt att betala sömlöst med mobilen i fysisk handel.
Läs mer >>
2019-03-12

Offentliggörande av memorandum och inbjudan till investerarträff

Styrelsen i Crunchfish AB (publ) (”Crunchfish” eller ”Bolaget”) har upprättat ett memorandum avseende den företrädesemission som offentliggjordes den 14 februari 2019.
Läs mer >>

Video

2019-04-01
Blippit VD-intervju och röster om appterminalen på Innoday 2019
Läs mer >>
2019-03-26
Lanseringspresentation av Blippits appterminal och betalningslösning
Läs mer >>
2019-03-25
Demonstration av Blippits lösning för Swish
Läs mer >>
2019-03-21
Blippit demonstrerar AR-lösning för att få erbjudanden vid köpögonblicket i butik
Läs mer >>
2019-03-20
Crunchfish investerarträff 18 mars 2019
Läs mer >>