Blippbar betalning

Blippbar betalning
Att Swish är första app som integrerar Blippits lösning är mycket glädjande.Mobilen har de flesta alltid med sig och när appterminaler blir vanligt förekommande i butikshandeln kommer konsumenten börja lämna plånboken hemma. När en marknadsledande app som Swish integrerar Blippits lösning kommer det att skynda på marknadsförändringen.

Appterminalen möjliggör även för andra betalappar att koppla sig mot kassan. Inte minst handlarnas egna appar kommer ha ett intresse av Blippits lösning för att säkerställa smidig betalning helt utan kortavgifter. Appterminalen öppnar även upp för hembanker och andra betalappar att användas i butikshandeln. Dessa betalappar kan potentiellt vara internationella betalappar som vill bryta sig in på den svenska marknaden.
Betalväxlar
Betalväxeln i kortterminalen är uppkopplat mot kortinfrastrukturen för betalningar. ClearOns online clearing i kassan  är också en betalväxel som direktdebiterar konton vid inlösen. Betalväxeln i kassan är flexiblare än betalväxeln i kortterminalen eftersom den även kan lösa in kuponger, återbäring och presentkort. Det öppnar upp för fler tjänster som driver merförsäljning till handlaren.

Appterminalen erbjuder större valfrihet när det gäller transaktionsavgifter. Idag debiteras handlaren kortavgifter av kortterminalens integrerade betalväxel. Med appterminaler kommer handlaren istället att välja vilka appar som får access till handlarens kassa, och till dem erlägga appavgifter istället. Det kommer att leda till ökad konkurrens och minskade transaktionsavgifter för handlaren.
Transaktionsintäkter
Blippit kommer att debitera transaktionsavgifter för smidig blippbar betalning och inlösen av andra värdemedel i kassan. Blippit kommer antingen att debitera handlaren transaktionsavgiften eller den tjänst som handlaren samarbetar med.Detta kan vara en tjänst för exempelvis betalning, återbäring, erbjudanden, kortterminal, kreditgivning, etc. Genom god dialog med svensk handel är vi övertygande om att vi kommer hitta en attraktiv prismodell för handeln.