Blippits lösning

Användarflöde
Blippit förändrar hur vi betalar i butik
Får erbjudanden
och laddar ner kuponger
Blippa in kuponger
och betalning till kassan
Dra av rabatter
och registrera betalning
Blippits lösning
Blippit erbjuder konsumenter betalningstjänster i butik
Mobilapp
Appterminal
Betalväxel i kassan
Appterminalen är bryggan mellan vilken app som helst i marknaden och handelns kassor.
Blippits lösning bygger på det egenutvecklade konceptet appterminal, som är en naturlig utveckling av kortterminalen. Precis som man i kortterminalen betalar med kort, betalar man med en app mot appterminalen.
Appterminalen knyter samman mobila appar med handelns kassor och gör det enklare att betala och lösa in andra betalmedel genom att blippa mobilen mot appterminalen.
Blippits appterminal
Kopplar mobila appar till butiksbetalning
Appterminal kopplar ihop konsumentens och kassans betalväxel
Blippit lösning kopplar ihop två typer av betalväxlar; betalväxeln som debiterar konsumenten och betalväxeln i kassan som ser till att kassan registrerar betalningen. Kopplingen kan ske på vilket sätt som helst oavsett om konsumenten vill debitera sitt bankkort, kreditkort, göra
kontobetalning i bank eller hos handlaren, eller be om faktura, med en betalväxel i kassan som antingen hanterar kuponger, betalcheckar, presentkort, bonus, konto eller faktura. Det innebär en mycket flexibel och skalbar lösning.

Blippits fördelar

FLEXIBILITET
  • En app är mycket mer flexibel än ett kort. Ett kort kopplar korthavaren till ett konto, medan en app även kan stödja inlösen av kuponger, presentkort och återbäring.
  • Appterminalen kan enkelt kopplas till vilken kassa som helst. Med det streckkodsformat som används i kassor över hela världen för att läsa in varor, överförs inte bara betalningar, utan även kuponger och andra betalmedel, från app till kassa via appterminalen.
KOSTNADSEFFEKTIVITET
  • Appterminalen är billigare att tillverka än en kortterminal, eftersom all interaktion sker i användarens mobil och därför behövs inte någon display, tangentbord eller magnetkortsläsare.
  • Transaktionsavgifterna kan hållas låga eftersom lösningen stödjer direktdebitering på bankkonto, istället för att tvingas gå via betalväxlar i kortterminalerna.
Game changer
För hela betalningsekosystemet i butik
Blippit transformerar hela betalningsekosystemet i fysisk handel

Blippit står inför ett genombrott inom butikshandeln och har potentialen att rita om kartan för det fysiska betalningsekosystemet. Lösningen är extremt disruptiv då den transformerar flera stora marknadssegment i butikshandeln:

  • Blippbar betalning
  • Kuponghantering
  • Betalningsterminaler
  • Betalväxlar
Blippit är för betaltjänster i butik vad disruptiva bolag som Amazon, Uber, AirBnB eller Spotify är för e-handel, taxitjänster, övernattningar respektive musikstreaming. Utan varulager, taxibilar eller chaufförer, hotell eller lägenheter eller musikrättigheter, erbjuder dessa bolag en extremt skalbar och värdefull tjänst som i grund och botten handlar om att ge konsumenter access till en viss tjänst. På samma sätt utgör Blippit bryggan mellan konsumenter och butikshandelns betaltjänster, utan att bolaget själv har utvecklat några egna appar, betalväxlar eller kassasystem.

Blippits utrullning

Svensk marknad
Enligt Riksbankens officiella statistik fanns knappt 220 000 betalningsterminaler i svensk butikshandel 2017 genom vilka tre miljarder betalningar genomfördes till ett värde av 881 miljarder. ClearOns online clearing finns idag integrerad i 20 000 kassor i 6 000 butiker i dagligvaru- och servicehandeln. Dessa branscher kännetecknas av stora transaktionsvolymer. Uppskattningsvis en miljard transaktioner görs varje år i den svenska dagligvaru- och servicehandeln.
Under 2018 administrerade ClearOn 2 600 kampanjer och löste in 23 miljoner kuponger. Det innebär mindre än en kupong per 40 betalningar i dagligvaruhandeln. Blippit förväntas öka kuponganvändandet och därmed hanteringsintäkterna för kuponger för både ClearOn och Blippit, inte minst med tanke på att ett köpkan innehålla flera kuponger.
Internationell marknad
Den internationella marknaden bedöms vara minst 100 gånger större än den svenska marknaden. Det finns många möjligheter att välja strategiska partners för att rulla ut Blippits lösning internationellt. Den innovativa appterminalen är intressant förstora internationella företag som idag förser marknaden
med kortterminaler och betalväxlar och kan bli utmärkta distributionspartners internationellt till Blippit. En marknad för kuponger finns i alla länder och Blippits lösning med blippbara kuponger med online clearing torde vara intressant att applicera även i andra länder än Sverige.
UTRULLNING
Blippits initiala fokus kommer vara att erbjuda appterminaler till de 20 000 kassor i dagligvaruhandeln där ClearOns online clearing finns installerad. I nästa fas kommer Blippit börja bearbeta hela svensk handel med ytterligare 200 000 betalningsterminaler samt marknadsföra lösningen mot dagligvaruhandeln på utvalda internationella marknader. Därefter väntar global utrullning.
Hur betalade du förra gången i en fysisk butik?
Källa: Riksbanken, 2018